Denir Ahlat'ta

 


DENİR AHLAT'TA
Alaya, Dınaz                Şakaya, Hanek
Zavallı, Belengaz         Kaküle, Pirçek
Alt üste, Vertaz           Salona, Revak
Denir Ahlatta               Denir Ahlatta
*************                      *************
Yıkıla, Kambak              Lahana, İnahla
 Tezeğe, Kalak              Uşağı Sakla
  Filketen, Sancak         Fasulye, Bakla
  Denir Ahlatta              Denir Ahlatta
*************                      *************  
Dünür, Hınami               Elbise, Fistan
Damattır, Gevi               Gömleğe, Mintan
Vertazdır evi                  Günü çalmadan
Denir Ahlatta                 Denir Ahlatta
*************                      *************
Yalana, Palan                Makine, Kamyon
Salıncak, Kuflan             Yemliğe, Mısran
Atma bir Böhtan            Berhana, Lagırdan
Denir Ahlatta                 Denir Ahlatta
*************                      *************
Eleğe, Sarat                   Bakraçtır, Parhaç
Isı Soğuk yat                  Gocuğu at kaç
Namerde Muhtaç           Yazadır muhtaç
Denir Ahlatta                  Denir Ahlatta
*************                      *************
Şımarık, Şırçık                  Küreğe, Meştefe
Suluya, Vırcık                   Yayığa, Nehre
Tarağa, Tırmık                 Vitrine, Büfe
Denir Ahlatta                   Denir Ahlatta
*************                      *************
Sümükliye, Hırnikli            Halaya, Bibi
Havuca, Purçıkli               Amcaya, Emi
Bacaya, Bihari                  Teyzeye, Eze
Denir Ahlatta                   Denir Ahlatta
*************                      *************
Su testi, Çıra                    Beceriksiz, Şillo
Helva, Murtuğa                
Sofraya, Surfa                  İneğe, Beşşo
Denir Ahlatta                    Denir Ahlatta
*************                      *************
Ekşiye, Turşi                    Sapana, Sıpan
Başında Poşi                    Etliye, Tapan
Ağzında Kuşi                    Tavlada Mısran
Denir Ahlatta                   Denir Ahlatta
*************                      *************
Kediye, Pişik                      Emsale, Hampa
Kapıya, Eşik                      Yuvarla, Kırola
Leğene, Teşik                    Nereye, Hara
Denir Ahlatta                     Denir Ahlatta
*************                      *************
Tomruğa, Keran                Otluğa, Taya
Yemliğe, Mısran                 Ahıra, Tavla
Fareye, Sıcan                    Sopaya, Zobba


-AHLAT AĞZI SÖZLÜK-
Dınaz: Alay, Belangaz: Zavallı, Vertaz: Alt üst ola, yıkıla
Hanek: Şaka, Pirçek: Kakül, Revak: Salon, Kambak: Yıkıla
Kalak: Tezek Yığını, Sancak: Filketen, İnahla: Lahana
Uşak: Çocuk, Bakla: Fasulye, Hınemi: Dünür, Gevi: Damat
Fistan: Elbise, Mintan: Gömlek, Gün Çalmadan: Şafak atmadan, Kuflan: Salıncak, Böhtan: İftira, Makine: Kamyon
Mısran: Büyük baş hayvanların yem dediği yer
Berhana: Ot toplama mevsiminde geçici olarak kurulan sığınak
Lagırdan: Otları bağlamak için,palak denen ottan yapılan ipi örmeye yarayan araç
Sarat: Harmanda buğdayın ilk halini elemeye yarayan büyük kalbur
Isı yatasan soğuk kalkasan :  Akşam uyu  ( canlı ) sabaha ölü ( soğuk )
Parhaç: Bakraç, Gocuk: Kaban, mont, Sırçık: Şımarık
Vırçık: Sulu, Tırmık: Ot toplamaya yarayan tarak şeklinde tahtadan yapılmış araç, Meştefe: Kar Küreği, Nehre: Yayık
Büfe: Vitrin, Hırnik: Sümük,  Purçukli: Havuç, Bihari: Baca
Bibi: Hala, Emi: Amca, Eze/Dayaza: Teyze, Şillo: Beceriksiz
Dilbo: Dilber, Beşşo: İneklere takılan isim, Turş: Ekşi
Puşi: Başa bağlanan bez, Sıpank: Sapan
Tapan: Sürülen tarlayı düzeltmeye yarayan düz ve geniş tahta / buradaki anlamı geniş,şişman
Tavla: Ahır, Hampa: Emsal,arkadaş, Kırolamak: Yuvarlamak
Haraya: Nereye, Keran: Toprak evlerin damlarında kullanılan tomruk, Sıçan: Fare, Taya: Ot yığını, Zobba: Sopa

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.