KÜNYE

 Kurucusu ve Sahibi
Ziver OLCAY

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Erkan OLCAY

Muhabirler
Özkan OLCAY
Volkan OLCAY