OVAKIŞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

OVAKIŞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

OVAKIŞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1. Araçlar Belediyemize ait olup, 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamında olan ve aşağıda listelenen taşıtların satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca ‘Açık Teklif Usulü’ artırma ile ihale edilecektir.
 2. İhale 04.10.2019 tarih ve Cuma günü saat 10:00’da Ovakışla Belediyesi İhale Komisyon Başkanlığı (Ovakışla Beldesi Orta Mah.Ahlat yolu Üzeri No:2 Ahlat-BİTLİS) adresinde yapılacaktır.
 3. İhale konusu işle ilgili, ihaleye esas muhammen bedeli, geçici teminat tutarı, ihale gün ve saati metnin sonunda belirtilmiştir.
 4. İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır:
 1. Tebligat için adres beyanı (ikametgâh belgesi)
 2. Tüzel kişi ise Ticaret ve/veya Sanayi ve/veya Meslek Odası belgesi vermesi, (Aslı veya noter tasdikli sureti 2019 yılına ait olacaktır.)
 3. Gerçek kişi ise Nüfus cüzdanı aslı veya noter tasdikli sureti,
 4. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri
 5. Geçici Teminat Mektubu veya Belediyemize ait TC. Halk Bankası Ahlat Şubesi TR62 0001 2001 3880 0000 0007 02 IBAN Nolu Hesabına Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair banka dekontu, (Aslı),
 6. Şartnamede yazılı diğer belgeler.
 1. Satış bedeli üzerinden ayrıca KDV alınacaktır.
 2. Araçların tamamına teklif verilebileceği gibi, ayrı ayrı da teklif verebilecektir. İstekliler İhaleye konu olan araçların kapsayacak şekilde ve muhammen bedelden az olmamak üzere teklif verebileceklerdir.

 1. İhaleye ait şartname Belediyemiz Muhasebe Müdürlüğü (Ovakışla Beldesi Orta Mah.Ahlat yolu Üzeri No:2 Ahlat-BİTLİS) adresinde görülebilir veya aynı adresten 50,00-TL bedel karşılığında temin edilebilir.
 2. Posta ile yapılacak başvurularda da tekliflerin 04.10.2019 Cuma günü ihale saatine kadar Ovakışla Belediye Başkanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı (Ovakışla Beldesi Orta Mah.Ahlat yolu Üzeri No:2 Ahlat-BİTLİS) adresine ulaşması gerekmektedir.
 3. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
 4. Belediyemiz, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.
 5. Araç İle İlgili Bilgiler: Araçlar Özellikleri: Renault Latutide:Araç 2014 Model olup 1.5 DCI, Araç Tipi: T, Araç Sınıfı:M1,Cinsi:Otomobil(AA Sedan) Renk:GRİ(Mars Gri) Silindir hacmi:1461, Koltuk Sayısı:5,Km:164.000’dir. Renault Toros:1999 Model olup,Cinsi:Toros,Tipi:Toros TSW,Araç Sınıfı : M1, Silindir Hacmi:1397,Koltuk Sayısı:4,Renk :Beyaz.

Aracın Kimliği

Sıra No

Plakası

Cinsi / Markası/ModeL/Km’si

Muhammen Bedeli

Yakıt Cinsi

Geçici Teminat %3

1

13 EC 355

Otomobil  /Renault Latutide / 2014/ 164.000

75.000,00 TL

Motorin

2.250,00 TL

2

13 EC 699

Otomobil  / Renault Toros /1999/ -

  5.000,00 TL

Benzin/Gaz

150,00 TL

TOPLAM

     80.000,00 TL

   2.400,00 TL

                                                                                                                            

Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2019, 15:07

Ahlat Gazetesi

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER